امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
درباره انجمن 

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
به استناد بند (ک) ماده(5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی موسس مورخ 1388/12/04 "انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی ایران" تاسیس و در تاریخ 1388/12/18تحت شماره 267 به ثبت رسیده است. این انجمن به منظور ساماندهی تولید و صادرات کالا و خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد و دفاع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران تشکیل گردیده است .
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی
درمجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی ایران هیات مدیره وبازرسان این انجمن‌ انتخاب شدند                                   

درمجمع عمومی که روز 14 ارديبهشت 98 ماه باحضورنماینده اتاق بازرگانی برگزارشد هیات مدیره وبازرسان این انجمن انتخاب شدند. دراین جلسه گزارش عملکرد هیات مدیره وگزارش صورت های مالی قرائت وتصویب شد ادامه جلسه به برگزاری انتخابات تعیین  هیات مدیره وبازرس اختصاص یافت. براساس رآی بدست آمده آقایان مرتضی سلطانی ،مهردادنوری ،محسن امینی،مهدی امینی،حسین سلیمانی،رضا مالمیر،سیدعلی منصوری بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره وآقایان سیدابراهیم فخاری ورضاقنبری بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین براساس آرای بدست آمده ازانتخاب بازرس آقای مانی جمشیدی به سمت بازرس اصلی وآقای حمیدنوروزی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.                               

همچنین باتشکیل جلسه هیات مدیره منتخب آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیات مدیره وآقای سیدارمیاواعظ به سمت دبیرانجمن انتخاب شدند

 در جلسه هیئت مدیره انجمن در فروردین ماه سال 99 آقای حبیب الله پارسا به سمت دبیر انجمن انتخاب شد.


در حال حاضر شما از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 یا 7 استفاده می کنید ، خواهشمند است از نسخه بالاتر این مرورگر استفاده کنید یا مرورگر Mozilla Firefox را که توصیه ما نیز می باشد از اینجا دانلود کنید!